Trang chủ » Lớp tập huấn về TBT tại Lâm Đồng

Lớp tập huấn về TBT tại Lâm Đồng

Thực hiện kế hoạch triển khai “Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015” năm 2014 theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 22/03/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Vào ngày 17/11/2014 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Việt Nam (TBT Việt Nam)  tổ chức lớp tập huấn về “Hàng rào kỹ thuật trong thương mại” cho các đầu mối phụ trách TBT tại các Sở ngành, phòng kinh tế các thành phố, phòng kinh tế hạ tầng các huyện với các nội dung sau:

– Yêu cầu mới về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và việc đáp ứng các nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong WTO.

– Kỹ năng xây dựng và viết tin, bài phục vụ cho hoạt động tuyên truyền về TBT.

– Tình hình triển khai Đề án TBT giai đoạn 2011-2015.

Lớp tập huấn có 14 người/9 đơn vị tham dự là cán bộ phụ trách TBT tại các Sở ngành, phòng kinh tế. Qua lớp tập huấn, các cán bộ phụ trách TBT đã nâng cao được kỹ năng viết tin, bài, nắm được tình hình triển khai TBT trong giai đoạn hiện tại. Đồng thời các cán bộ có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và trao đổi với Văn phòng TBT Việt Nam, trao đổi lẫn nhau về các hoạt động liên quan đến TBT.

Các thắc mắc, câu hỏi liên quan đến TBT liên liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng, 18 Trần Phú, Đà Lạt, điện thoại: 0633.532247, Fax: 0633.827508, website: https://tbtvn.org/

Bài viết liên quan